Realiteit en bewustzijn: missing link

Home / Blog / Realiteit en bewustzijn: missing link
Realiteit en bewustzijn: missing link

Waarom zijn we hier?
Sinds de mensheid heeft leren denken, heeft het vragen. En één van de terugkerende thema’s is de vraag ‘Wat is de betekenis van het leven?’. Overleveringen en geschriften uit de eerste eeuw na Christus uit het Zenboeddhisme handelen over technieken die inzichten in jezelf en over de wereld teweeg brengen.

Een theorie uit het Zenboeddhisme is die van leegte, leegte van je eigen natuur en dat van de wereld. Volgens sommigen in deze stroming is alle waarneming en beleving slechts een fata morgana. Een gevolg van energie en interpretatie van deze energie door ons brein.

Plato (427 – 347 v Chr.) beschrijft in zijn grotallegorie ook hoe de mens als ‘slaaf’ van zijn beperkte zintuigen een beeld vormt van de realiteit die wellicht afwijkt van een diepere, verborgen ware aard van het universum.

Westerse filosofen over realiteit
In de westerse wereld maakt deze gedachtegang en filosofie zijn entree rond 1600 in het Solipsisme . René Descartes stelde zichzelf al de vraag of het mogelijk was dat ‘een entiteit’ de beleving van de realiteit beïnvloed, waardoor wij hem waarnemen zoals we doen. In de eeuwen na Descartes zijn er anderen zoals Fichte en Hegel die filosoferen dat de waarneming van de wereld om ons heen voortkomt uit een totaal bewustzijn. Bijzonder is hierbij op te merken dat de vragen ‘wie zijn wij?’ en ‘wat doen we hier?’ dus al duizenden jaren gesteld worden.

Verdachte aanwijzingen gevonden in atomen
Nu pas is het, door de komst van kwantum-fysica en nieuwe technische ontwikkelingen, mogelijk om in de wereld van de allerkleinste deeltjes te kijken en zo te toetsen wat nu de aard van het universum is. Overal ter wereld zijn wetenschappers onderzoek aan het doen naar atomaire deeltjes en worden er bijzondere ontdekkingen gedaan.

Zoals bijvoorbeeld het mysterieuze Higgs-deeltje, dat verantwoordelijk zou zijn voor alle manifestatie van massa uit energetische velden (quantum-fields). Of Entanglement, de theorie waarbij alle deeltjes verbonden zijn door het ontbreken van tijd en ruimte in deze kwantum velden.

Schrodinger en Einstein, de grondleggers van de kwantum-fysica, die met nieuwe theorieën over massa en energie een revolutie ontketenden in de wereld van de natuurkunde, hadden zelf niet overzien wat de implicaties waren van hun kwantum-theorieën. Einstein kwam er pas veel later, tot zijn afgrijzen, achter dat Nazi-Duitsland bezig was met een atoombom gebaseerd op zijn relativiteitstheorie (E=mc2), waarna hij er bij Amerikaanse president op aandrong ook een atoombom te ontwikkelen. Het resultaat en ijzingwekkende bewijs voor de theorie van energie als basis van massa, zijn de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki, die het einde van de tweede wereldoorlog inluidden.

Ja maar wat betekent dit voor mij?
Maar wat betekent dit nu voor ons in ons dagelijks leven? Natuurlijk zou het fijn zijn als alles één is en verbonden met elkaar, je boodschappen doen of naar je werk gaan wordt een stuk makkelijker als alles één is, zonder ruimte of tijd. In de praktijk nemen we de wereld om ons heen gewoon waar als tastbare bol met andere individuen. En als deze beleving de enige is die je kent, zoals de schimmen op de muur bij de gevangenen van Plato, dan is het moeilijk te geloven dat deze slechts een interpretatie is, laat staan een illusie.

Wat heb ik eraan te weten dat ik de wereld waarneem zoals ik hem doe, het werkt toch? Ja, inderdaad ook met realiteitsbesef, je hoeft het niet te kennen om het te kunnen. Velen zijn ons voorgegaan zonder enig besef van een andere werkelijkheid dan die wij onszelf voorschotelen. Maar zoals ook met alles maakt erover leren en weten hoe iets in elkaar steekt, dat je er beter mee om kunt gaan als je moet presteren.

Inzichten en oefening baren wonderen
Zoals een profvoetballer beter kan voetballen als hij regelmatig zijn technieken traint en meer inzicht verkrijgt in het spel, zo werkt dit ook met realiteitsbeleving. Want stel het is mogelijk om, net zoals een gevangene in de grot van Plato, de beperkende kettingen af te werpen, dan is het fijn dat er mensen zijn die daar onderzoek naar doen en ons uiteindelijk kunnen leren hoe anders met iets om te gaan.

In vroeger tijden hadden we geen idee van microbiologische invloeden en gingen hele volksstammen ten onder aan redelijk simpele infecties. Door de ontdekking door Anthonie van Leeuwenhoek van de microscoop,  kwam Louis Pasteur achter een nieuwe onzichtbare wereld, die van de bacteriën. Nu, tweehonderd jaar later is een potje jodium niet meer weg te denken uit een gemiddelde EHBO doos, omdat we weten dat we ontstekingen voorkomen als we de ziektekiemen doden rond een wond.

Levensveranderende inzichten
Stel nu dat we nog een microscopisch kleine wereld gaan ontdekken, die misschien een nog veel grotere invloed dan die van bacteriën kan hebben op onze realiteit? En stel nu dat de kenmerken hiervan overeenkomen met filosofieën en geschriften van de afgelopen paar duizend jaar?  De mogelijkheden van elk individu en de mensheid op zich zijn letterlijk onbegrensd als we de ware kracht van de kwamtumwereld kunnen omvatten.

Door de eeuwen heen zijn er ook getuigenissen van andere realiteiten, dimensies, spirits, wezens of het ‘hiernamaals’ door mensen met bijna-doodervaringen, mensen onder invloed van middelen, door meditatie of in dromen. Stuk voor stuk bijzondere gedetailleerde verhandelingen over ervaringen buiten onze dagelijks ervaren realiteit. Vaak ook voorzien van buitengewoon intelligente inzichten in zichzelf en de wereld.

Buitengewone ervaringen
Opvallend is ook dat hierin consistent terugkerende fenomenen zijn te vinden: een overkoepelend bewustzijn, energiebelevingen,  aanwezigheid van intelligente entiteiten of eenheidsbeleving. Vaak spreken degenen die zoiets ondergaan hebben van een levensveranderende of transcendente ervaring. Het heeft ze vaak zo anders laten kijken dat zij er zelf door veranderd zijn.  Oftewel hun bewustzijn heeft zich ontwikkeld door een ervaring die zo los staat van de ervaringen die ze tot dan toe hadden, dat zij objectief konden kijken naar elementen uit hun eigen leven en waarden helder kregen. Bijna allemaal zijn ze intenser gaan genieten van kleine dingen in het leven.

Nog steeds, wat betekent dit voor mij?
Moet je dan zo’n ervaring hebben gehad om toch zo’n bewustzijnssprong te maken? Nee je hoeft niet bijna dood geweest te zijn of meteen een bos paddenstoelen te eten om toch een bewustzijnsvergrotende ervaring te hebben. Men kan door simpele technieken en ademhaling de onmiddellijke realiteitsbeleving tot wel 100% vergroten. U kunt met redelijk weinig inspanning en met een minimum aan beschikbare middelen vandaag nog leren hoe uw bewustzijn te vergroten.

Wat doe ik daar dan mee?
Met een groter besef van de realiteit kunt u betere beslissingen maken in die realiteit. Zoals die voetballer of zoals Louis Pasteur, kunt u met meer kennis en inzichten betere resultaten bereiken in uw dagelijks leven. Omdat u simpelweg doorziet dat wat u waarneemt en wat u interpreteert in ieder geval niet de hele waarheid is. Dit geeft een nuance in uw overtuiging en dus uw houding ten opzichte van alle aspecten in uw leven en hierdoor krijgt u andere resultaten dan u gewend bent.

Dit kan op zichzelf reeds als heel bevrijdend ervaren worden. Het loskomen van oude angsten in het bijzonder maakt u krachtig en efficiënt. Daarnaast zijn er nog veel meer kenmerken van een groeiend bewustzijn die u in staat stellen om meer met uw dromen en doelen te doen of u nieuwe kwaliteiten en competenties verschaffen. U kunt dus heel veel bereiken door te werken aan bewustzijn en af en toe eens uw overtuiging of uw ervaring in twijfel te trekken.

Misschien zijn de wereld, het universum en u zelf nog wel bijzonderder dan u dacht :)

nl_NLNederlands
× Wil je liever contact via Whatsapp?